Bekçilik sınav tarihi açıklandı mı, ne zaman? EGM ile Bekçilik sınav giriş yerleri yayınlandı mı?

1 ay önce 30

BEKÇİLİK SINAVINA GİRECEK PERSONELDE ARANACAK ŞARTLAR NELERDİR?

18/06/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ve 02.03.2018 tarihli ve 30348 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliğinin ilgili hükümlerinde belirtilen şartları taşıyan en az lise ve dengi okul mezunu erkek adaylar başvuru yapabilecektir.

2022 BEKÇİLİK SINAVI KONULARI VE SORU DAĞILIMI

Türkçe Ortaöğretim Düzeyi: 20 soru

Sosyal Bilgiler İlköğretim Düzeyi: 15 soru

Fen Bilgisi İlköğretim Düzeyi: 15 soru

Hayat Bilgisi İlköğretim Düzeyi: 15 soru

Matematik Ortaöğretim Düzeyi: 15 soru

Genel Kültür Ortaöğretim Düzeyi: 20 soru

TOPLAM: 100 soru

SINAVIN UYGULANMASI

Sınav Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Sivas il merkezlerinde yapılacak. 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00'da başlayacak olan sınav tek oturum halinde yapılacak. Sınavda 5 (beş) cevap seçeneği yer alacak ve 100 soru için 120 dakika süre verilecek.

Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden birisi (Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Haberin Kaynağına Git