Rekabet Kurulu, aktif iş birliği ve uzlaşma usullerini ilk defa birlikte uyguladı

1 ay önce 15

Beypazarı İçecek Pazarlama Dağıtım Ambalaj Turizm Petrol İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ve Kınık Maden Suları AŞ’nin doğal mineralli su pazarında birbirleriyle güncel ve geleceğe dönük fiyat bilgilerine, fiyat değişim tarihlerine, zamlı fiyatlara ilişkin bilgi değişiminde bulunmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4'üncü maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

Her iki soruşturma tarafınca yapılan aktif işbirliği başvuruları Rekabet Kurulu'nca kabul edildi.

Takdir edilen idari para cezalarında Kartellerin Ortaya Çıkarılması Amacıyla Aktif İşbirliği Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında indirim uygulandı.

Aktif İşbirliği uyarınca yüzde 30 indirim uygulanması kararlaştırıldı

Soruşturmada, Beypazarı İçecek Pazarlama Dağıtım Ambalaj Turizm Petrol İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 21 milyon 885 bin 323 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Teşebbüse verilecek cezada, “Kartellerin Ortaya Çıkarılması Amacıyla Aktif İşbirliği Yapılmasına Dair Yönetmelik” uyarınca yüzde 30, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve Uzlaşma Yönetmeliği uyarınca uzlaşma usulü sonucunda da yüzde 25 indirim uygulanması kararlaştırıldı.

Bu kapsamda aktif iş birliği ve uzlaşma usulü sonucunda teşebbüse 2021 yılı gayrisafi gelirleri üzerinden 9 milyon 848 bin 395 lira idari para cezası verildi.

Kınık Maden Suları AŞ’ye verilen 2 milyon 322 bin 328 lira para cezası da aktif iş birliğinden yüzde 35, uzlaşmadan da yüzde 25 oranında indirilerek 928 bin 931 liraya düşürüldü.

Aktif işbirliği ve uzlaşma usulleri birlikte uygulanabiliyor

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 43'üncü maddesinin 5'inci fıkrasına getirilen değişiklikle rekabet hukuku mevzuatına kazandırılan uzlaşma uygulaması kapsamında Kurul, ilgililerin talebi üzerine veya resen, soruşturma sürecinin hızlı bitirilmesinden doğacak usuli faydaları ve ihlalin varlığına veya kapsamına ilişkin görüş farklılıklarını göz önüne alarak uzlaşma usulünü başlatabiliyor ve soruşturmanın sonlandırılmasına karar verebiliyor.

Ayrıca “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Uygulanabilecek Uzlaşma Usulüne İlişkin Yönetmelik”in 7'nci maddesi kapsamında aktif işbirliği ve uzlaşma usulleri de birlikte uygulanabiliyor.

Bu kapsamda Rekabet Kurulu'nun adı geçen teşebbüsler hakkında vermiş olduğu karar, aktif işbirliği ve uzlaşma usullerinin birlikte uygulandığı ilk karar olması bakımından önem taşıyor.

Haberin Kaynağına Git